Un pas més cap a les Smart Cities

29 de novembre de 2021

Avui dia, les ciutats són espais urbans en creixement continu i amb perspectives de continuar augmentant la seva densitat de població de cara al futur. Aquest aspecte, sumat a la situació derivada de la pandèmia, fa palesa la necessitat d’un canvi i una evolució constant a les urbs, que faciliti la resiliència i l’adaptació futura.

En aquest sentit, els avenços tecnològics actuals faciliten la consecució d’aquests objectius quan es posa la tecnologia al servei de les necessitats ciutadanes com a mitjà pel qual millorar la vida i el benestar als espais urbans. Aquí és on entra en escena el concepte d’Smart City: un ecosistema urbà digital que adopta la tecnologia de l’Internet de les Coses (IoT) i connecta múltiples actius urbans.

Així, a través de la connectivitat i l’IoT es facilita la gestió de les grans ciutats, que en molts casos pot suposar tot un repte per als gestors municipals.

Smart Cities

Il·luminació connectada com a punt de partida

Dins l’ecosistema de l’Smart City, la il·luminació connectada ofereix un punt de partida atractiu, des d’on poder integrar diferents tecnologies i solucions que permetin gaudir de múltiples beneficis als espais urbans. En aquest sentit, l’enllumenat urbà connectat està en una posició única per exercir un paper important, ja que vincula els beneficis que ofereix la il·luminació LED amb què ofereixen els sensors que connecten amb l’Internet de les Coses.

Els sistemes d’il·luminació connectada, com Interact City, permeten gestionar sense fils i punt a punt els actius d’il·luminació, controlar les diferents escenes i supervisar el rendiment i el consum de l’enllumenat. D’aquesta manera, es poden aconseguir uns estalvis rutinaris de fins a un 80% en comparació de la il·luminació convencional.

Paral·lelament, la incorporació de sensors a l’enllumenat permet accedir a tots els avantatges que ofereix l’IoT. Així, es pot obtenir informació sobre la situació mediambiental o detectar incidències que puguin sorgir als diferents espais urbans. Això permet als gestors extreure el coneixement necessari per donar suport a les seves decisions sobre planificació, possibilitant la millora de la seguretat i l’eficiència energètica, així com l’habitabilitat de les ciutats.

Font: Signify.

T'ajudem?

Contacta amb nosaltres per obtenir una resposta més directa amb les teves necessitats