Com il·luminar una nau industrial?

3 de setembre de 2021

La llum influeix de forma molt activa en la salut de l’ésser humà, de manera visual, emocional i biològica.

En espais com a naus industrials, per norma general, serà difícil comptar amb il·luminació natural, per la qual cosa necessitarem il·luminació artificial per a poder realitzar les activitats correctament.

Un dels aspectes fonamentals per a obtenir una correcta il·luminació en aquests espais, és comptar amb un lighting designer o tècnic d’il·luminació. Aquesta figura professional ens ajudarà al fet que l’espai compleixi amb els requisits tècnics, visuals i biològics per a afavorir el treball dels empleats i que compleixi els nivells correctes d’il·luminació seguint la nostra Normativa Europea.

Per a il·luminar correctament un espai s’ha de tenir en compte les dimensions d’aquest, la seva alçada, les zones de treball, l’horari de funcionament, el tipus de regulació, les zones fosques, les ombres… Entre altres factors.

Per això és important comptar amb aquesta mena de suport i coneixement tècnic per a tenir un assessorament adequat.

Il·luminar una nau industrial no és igual a una oficina o un habitatge. Es equereix d’uns nivells de llum diferents segons l’activitat que es vagi a realitzar en el seu interior i una correcta il·luminació evitarà qualsevol tipus d’accident laboral.

En aquesta mena d’espais es necessita la quantitat de llum suficient, ni més quantitat de llum, ni menys, únicament la necessària. Una excessiva quantitat de llum podria, amb el pas de les hores, dificultar el treball i provocar malestar visual, fatiga i cefalees.

La temperatura de color, si és càlida, freda o molt freda, també afectarà la nostra forma de treballar i a la nostra productivitat.

En aquests ambients necessitem de llum freda perquè el nostre sentit visual es mantigui actiu i pugui realitzar les activitats amb major precisió, a més de poder distingir elements i colors de forma més nítida.

La temperatura de color també ens afecta de formaemocional, psicològica i anímica. Aquesta s’ha de tenir també molt present amb la mena de mobiliari i maquinària que l’envolta. Per exemple, comptarem amb una millor il·luminació si els mobles i les maquinàries són en acabat mat, ja que així s’evitaran les possibles lluentors causades per la incidència de la llum en els volums.

Triar la il·luminació adequada per a una nau industrial no és fàcil, molts factors influeixen en la presa de la decisió final.

Un dels grans problemes d’aquests espais és la quantitat d’hores que les lluminàries estaran enceses, per la qual cosa necessitem comptar amb un producte durador, eficient i amb un rendiment elevat.

Aquest aspecte va molt lligat a comptar amb una mena de regulació específica per a poder controlar aquests paràmetres i organitzar-los.

Avui dia, la tecnologia led és l’últim avanç, pel que podem comptar amb pantalles, campanes, lineals i projectors led, entre altres, per a il·luminar el nostre espai.

Aquests productes ofereixen una alta durabilitat i gran rendiment. Incloent una regulació específica podrem regular la intensitat de la llum segons les zones i hores
de treball, el que beneficiarà al treballador i a la seva salut visual, a més d’incrementar la seva productivitat i eficiència.

Aquesta regulació ens permetrà obtenir dades a temps real de la lluminària i conèixer la seva vida útil, petites incidències electròniques o fins i tot el seu manteniment. A més d’augmentar l’estalvi energètic general.

Amb qualsevol sistema de regulació podrem controlar les lluminàries individualment o per grups.

Consulta amb el nostre Departament d’Il·luminació per a un assessorament més personalitzat.

En aquest punt, és important que el tècnic d’il·luminació realitzi un càlcul lumínic per a saber quins són els punts més desfavorables de l’espai i poder millorar-los abans de començar a treballar.

T'ajudem?

Contacta amb nosaltres per obtenir una resposta més directa amb les teves necessitats